W przypadku trudności finansowych można wystąpić do US z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności podatków, umorzenia ( tutaj małe szanse) . Szczegóły w tej sprawie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc do Doradcy Podatkowego Artura Lubicz-Posochowskiego

W przypadku trudności finansowych można wystąpić do US z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności podatków, umorzenia ( tutaj małe szanse) . Szczegóły w tej sprawie można uzyskać telefonicznie dzwoniąc do Doradcy Podatkowego Artura Lubicz-Posochowskiego