W 2013 r. więcej firm z kasą fiskalną. Koniec ulgi dla nauki jazdy Więcej… http://wyborcza.biz/bi

W 2013 r. więcej firm z kasą fiskalną. Koniec ulgi dla nauki jazdy Więcej… http://wyborcza.biz/bi

Minister Finansów wprowadza zmiany względem kas fiskalnych. 

Od 2013r. limit na kasę będzie wynosić 20 tysięcy obrotu w ciągu roku, niezależnie czy jest to nowa, czy już istniejąca firma.

Z ulgą mogą się również pożegnać Szkoły Nauki Jazdy.

Duży problem bęczie z archiwizacją raportow kasowych, gdyż trzeba będzie je przetrzymywać do 5 lat.

Więcej w Kancelarii Online: E-Sekretariat