Uwaga! Zmieni się wzór pisma zgłoszenia podatku od darowizn i spadków

Uwaga! Zmieni się wzór pisma zgłoszenia podatku od darowizn i spadków

Druk SD-Z2 jest drukiem, który poprzez jego złożenie zwalnia z podatku z tytułu darowizn i spadków w rodzinie. Ze wzgledu na zmiany wynikające w udokumentówaniu nabycia środków z darowizny, trzeba było przekształcić obecny dokument do nowych odpowiadających przepisów.

„W związku z nowelizacją z 13 lipca 2013 r. ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego to zwolnienie, w taki sposób, że podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na rachunek płatniczy. Wzór SD-Z2 wymagał więc odpowiedniego dostosowania do nowej regulacji.” (źródło: artykuł poniżej)

Nowy wzór miał sie pojawić w krańcach końca lipca, wersja (5). Jest on jednak jeszcze nie dostępny, więc na daną chwilę można posługiwać się wersją nr (4). Przypuszczalnie stara wersja będzie obowiązywać do 30.06.2015r.

 

Więcej informacji na : artykuł