Uwaga Wszyscy, którzy zakupili samochody osobowe z częściowym odliczenie Podatku VAT!

Uwaga Wszyscy, którzy zakupili samochody osobowe z częściowym odliczenie Podatku VAT!

Firmy posiadające samochody osobowe przy zakupie, których przysługiwało częściowe odliczenie podatku VAT (50 % lub 60 % podatku naliczonego, nie więcej niż 5 bądź 6 tysięcy zł).

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Minister Finansów uchylił przepis pozwalający opodatkować sprzedaż takich samochodów stawką zwolnioną z VAT.

Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż takich samochodów będzie opodatkowana stawką 23%.

Przykład:
Podatnik w kwietniu 2013 roku zakupił samochód osobowy. Z faktury dokumentującej zakup, odliczono 60 % podatku VAT ( nie więciej niż 6 tysięcy zł). Sprzedaż takiego samochodu do 31 marca 2014 roku będzie zwolniona z VAT, natomiast po 1 kwietnia 2014 roku będzie podlegać opodatkowaniu 23 % stawką VAT.

Ustawodawca ponadto wprowadził od 1 kwietnia 2014 roku mechanizm pozwalający odliczyć proporcjonalnie nieodliczoną wartość naliczonego podatku VAT w proporcji niewykorzystanego okresu do 60 miesięcy.

Przykład:
Wyżej wymieniony samochód podatnik zakupił w kwietniu 2013 roku. Obecnie sprzedaje go w kwietniu 2014 roku. Sprzedaż tego samochodu będzie opodatkowana 23 % podatkiem VAT. Jednak podatnik będzie mógł w miesiącu kwietniu 2014 roku odliczyć 48/60 nieodlczonego wcześniej podatku VAT.

 


Klienci sprzedający samochody zakupione na umowę cywilnoprawną lub na fakturę VAT marża proszeni są przed sprzedażą samochodu o kontakt z Naszym Biurem Rachunkowym.

Powyższe samochody z zasady są opodatkowane 23 % stawką VAT.