UWAGA na upały!

UWAGA na upały!

W obowiązku pracodawcy jest zadbanie by każdy z pracowników miał odpowiednie warunki do pracy.

W związku ze zbliżającymi się upałami wyczulamy, iż pracodawca powinien zadbać o swoich pracowników i stworzyć im odpowiednie warunki do pracy, takie jak np.:

-zabezpieczenie w odpowiednią ilość wody zdatnej do picia w zależności od wykonywanej pracy 30-120 l na jednego pracownika,

-zabezpieczenie przed wilgocią,

-utrzymanie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy najlepiej w przedziale 18-20 stopni Celcjusza,

-wymianę powietrza,

– itp.

Więcej na: źródło