UWAGA!!

UWAGA!!

Minister Finansów zwraca szczególną uwagę na tzw. „przedsiębiorców” oferujących niższe koszty pracownicze, czyli zmniejszenie skladek ZUS i zaliczki PIT, poprzez instytucje outsourcingu personalnego. „Przedsiębiorcy” tacy to oszuści!

Resort Finansów zwraca szczególną uwagę i podejmuje stosowna działania, jednocześnie informując o możliwym zagrożeniu uczciwych przedsiębiorców.

Źródło: Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach