UWAGA!!!

UWAGA!!!

Po 15 marca WIOŚ i UM zapowiadają wzmożone kontrole przedsiębiorstw. Kontrola ta będzie dotyczyła prowadzenia bieżącego ewidencjonowania odpadów.

Jesteś Przedsiębiorcom, to twoim obowiązkiem jest ewidencjonowanie zanieczyszczeń środowiska przez Pańską działalność.