Ustawa o ziemi: 15 rzeczy o których musisz wiedzieć, zanim sprzedasz nieruchomość

Ustawa o ziemi: 15 rzeczy o których musisz wiedzieć, zanim sprzedasz nieruchomość

1 Czy powierzchnia nieruchomości ma znaczenie

Powierzchnia gruntów ma wpływ na uprawnienia zarówno Skarbu Państwa, jak i rolników indywidualnych. Jeden z pierwszych przepisów nowego aktu prawnego dotyczy nieruchomości poniżej 2 hektarów. Skarb Państwa może swobodnie sprzedawać takie grunty niezależnie od tego, czy mają one przeznaczenie rolne, czy nie. Przepis dotyczy jednak wyłącznie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nie ma zatem zastosowania do podmiotów prywatnych.

2 Kim jest rolnik indywidualny

Rolnik indywidualny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje:

Wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie wyższe inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, wykształcenie średnie inne niż rolnicze oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze oraz co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Źródło: Artykuł