Urzędy skarbowe dostały wytyczne do informacji PIT-11

Urzędy skarbowe dostały wytyczne do informacji PIT-11

Renata Domasiewicz: Płatnicy, którzy wypełnią PIT-11 na złym druku, nie będą wzywani do 
skarbówki i nie zostaną ukarani grzywną 

Pracodawcy nie wiedzą, dlaczego muszą żądać od pracowników wskazania ich identyfikatora 
podatkowego – NIP lub PESEL, aby wpisać go m.in. w PIT-11. Z jakich regulacji wynika ten 
obowiązek?

Z art. 11 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Z 
przepisu tego wynika, że m.in. płatnicy muszą żądać od podatników podania identyfikatora i 
podawać go organom podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań 
podatkowych. Z kolei podatnicy mają obowiązek podawać identyfikator podatkowy na żądanie 
płatników oraz inkasentów i niepodatkowych należności budżetowych.

Zatem osoby powinny poinformować płatnika (pracodawcę) o swoim identyfikatorze podatkowym. 
Natomiast płatnik w informacji PIT-11 powinien wykazać podany przez podatnika identyfikator.

Załóżmy, że pracownik nie powiadomił swojego szefa np. o tym, że prowadzi poza etatem firmę 
i powinien posługiwać się NIP. Co to oznacza dla pracodawcy? Czy jakieś sankcje grożą 
pracownikowi?

Niestety płatnik nie ma możliwości weryfikacji poprawności i aktualności identyfikatora 
podatkowego osoby, wobec której musi np. wystawić informację PIT-11. Płatnik może co 
najwyżej żądać podania przez podatnika identyfikatora. Jednocześnie nie może badać statusu 
podatkowo-płatniczego pracowników. Jeżeli pracownik nie poinformuje płatnika (pracodawcy) o 
tym, że jego właściwymi identyfikatorem jest NIP, to płatnik (pracodawca) w informacji 
PIT-11 powinien podać PESEL jako identyfikator podatkowy pracownika. Ważne jest, aby płatnik 
(pracodawca) wskazał któryś z tych identyfikatorów podatkowych w celu zapewnienia 
jednoznacznej identyfikacji podatnika przez organ podatkowy

Kodeks karny skarbowy nie przewiduje sankcji karnych za podanie przez płatnika 
identyfikatora podatnika, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym (tj. PESEL zamiast NIP 
lub NIP zamiast PESEL). Nie przewiduje również sankcji karnych dla osoby za 
niepoinformowanie płatnika o obowiązującym identyfikatorze podatkowym.

Resort finansów obiecał na łamach DGP, że do urzędów skarbowych trafią wytyczne, aby nie 
nakładać kar na płatników za błędnie podany identyfikator w PIT-11. Czy takie pismo zostało 
już wysłane?

Tak. Takie zalecenia zostały przesłane do wszystkich dyrektorów izb skarbowych i naczelników 
urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów zaleciło racjonalne podejście do podatników i 
płatników w kontekście stosowania i wdrażania zmian zasad identyfikacji podatkowej i 
aktualizacji przez nich danych ewidencyjnych.

Poprosiliśmy urzędników, aby nie wzywali płatników w przypadku podania przez nich w 
informacji PIT-11 nieaktualnego identyfikatora (pracownika), pod warunkiem że dane podane 
przez płatnika umożliwiają identyfikację tego podatnika.

A czy płatnik dostanie sankcje, gdy pomyli druk PIT-11 i wypełni go na formularzu 
ubiegłorocznym?

Urzędnicy będą również przyjmować druki PIT-11, jeżeli są one składane na nieobowiązujących 
drukach, a ich jedyną wadą miałyby być kwestie z zakresu zastosowanego identyfikatora 
podatnika, dla którego wystawiono PIT-11.

 

Opracowała: Ewa Matyszewska