Urzędy pracy odbierają zasiłki bezrobotnym przedsiębiorcom

Urzędy pracy odbierają zasiłki bezrobotnym przedsiębiorcom

Tylko właściciel firmy, który udowodni, że nie prowadził działalności gospodarczej w okresie, gdy miał ją zawieszoną, nie będzie musiał oddawać zasiłku dla bezrobotnych.

 

Przedsiębiorcy, którzy pobierali zasiłek dla bezrobotnych od 1 lutego 2011 roku, mogą mieć problem z Urzędem Pracy i mogą być zmuszeni do zwrotu zasiłku nawet z doliczonymi odsetkami.

Jeśli przedsiębiorca nie wykaże, iż jego firma jest wypisana z ewidencji działalności gospodarczej, to będzie musiał uiścić do UP jakiś inny dokument świadczący o tym, iż nie prowadził swojej działalności, np. zaświadczenie z UP i ZUS, iż w tym czasie zawieszenia działalności nie płacił składek na te instytucje.

 

12,1 proc. wyniosła stopa bezrobocia w listopadzie 2011 roku.

791,40 zł wynosi obecnie zasiłek dla bezrobotnych.