Umowa o dzieło – wzór z omówieniem

Umowa o dzieło – wzór z omówieniem

Umowa o dzieło jest bardzo często spotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić formę zatrudnienia, a reguluje ją kodeks cywilny. Jedna ze stron, zwana w treści umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający zobowiązuje się do zapłaty za nie. Specyfiką umowy o dzieło jest fakt, że jej przedmiotem muszą być czynności przynoszące konkretny rezultat. Efekty tych czynności mogą być zarówno materialne (wykonanie mebli), jak i niematerialne (wykonanie strony internetowej).

Źródło: artykuł