Umowa dożywocia bywa korzystniejsza niż darowizna

Umowa dożywocia bywa korzystniejsza niż darowizna

Istnieje możliwość przeniesienia własności lokalu zarówno za życia, jak i po śmierci osoby dysponującej mieszkaniem. Rozwiązaniem, które należy wziąć pod uwagę, jest sporządzenie testamentu notarialnego. Nie ma jednak gwarancji, że zstępni czytelnika nie wystąpią po jego śmierci z roszczeniem o zachowek. Mogą wtedy żądać połowy majątku, który przypadałby im, gdyby testamentu nie było.

Ponadto testament wywoła skutki dopiero po śmierci czytelnika. Warto więc wskazać dwa rodzaje umów, które spowodują przeniesienie własności natychmiast po ich zawarciu. Pierwszą z nich jest darowizna. Po sporządzeniu umowy w formie notarialnej osoba obdarowana stanie się właścicielem lokalu. Jednak zarówno dziedziczenie, jak i uzyskanie darowizny rodzą konsekwencje podatkowe. Nabywca nieruchomości, który nie jest bliskim krewnym darczyńcy, będzie musiał zapłacić wysoką daninę.

Najkorzystniejsze w sytuacji pana Ryszarda jest zawarcie umowy dożywocia. Polega ona na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Rozumie się przez to dostarczanie wyżywienia, ubrania, mediów, pielęgnowanie i pomoc w chorobie. Ustawa wskazuje, że dożywocie można zastrzec na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości. Nie jest zatem konieczne, aby nabywca lokalu był członkiem rodziny.

Źródło: Artykuł