Termin złożenia jednego ze sprawozdań mija dla części przedsiębiorców już jutro. Reszta zobowiązanych musi zrobić to do końca października

Termin złożenia jednego ze sprawozdań mija dla części przedsiębiorców już jutro. Reszta zobowiązanych musi zrobić to do końca października

Jak przypomina Rzecznik MŚP, część firm do jutra musi złożyć sprawozdania w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych opadów (BDO). Pozostali przedsiębiorcy, na których nałożono taki obowiązek, mają jednak niewiele więcej czasu – ostateczny termin złożenia sprawozdania BDO dla reszty firm coraz bliżej.

Termin sprawozdania BDO: dla części firm to 11 września 2020

Pod koniec zeszłego roku rejestr BDO i wszystko, co było z nim związane, w dużej mierze zaprzątało uwagę przedsiębiorców. Ostatecznie jednak firmy zyskały m.in. możliwość kontynuowania prowadzenia do końca 2020 . ewidencji w formie papierowej.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie obowiązki związane z BDO przesunięto na 2021 r. W tym roku konieczne jest m.in. złożenie sprawozdania. Jaki jest termin sprawozdania BDO?

Przedsiębiorców obowiązują dwa terminy – 11 września i 31 października. Do jutra sprawozdanie muszą złożyć firmy, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to głównie firmy, które prowadzą stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę. Z kolei do 31 października mają czas firmy wymienione w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) – czyli reszta podmiotów wytwarzających odpady.

Jak złożyć sprawozdanie BDO?

Rzecznik MŚP przypomina, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni złożyć sprawozdanie BDO. Ci, którzy składają sprawozdanie samodzielnie, powinni to zrobić za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Jeśli z kolei sprawozdanie składa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, to powinna dokonać tego jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za który składa sprawozdanie. Co ważne, organizacja może złożyć sprawozdanie także w inny sposób. Może tego dokonać poprzez integrację zewnętrznego oprogramowania, z którego korzysta oraz elektronicznego z publicznym API systemu BDO. Podmioty pośredniczące i i organizacje samorządu terytorialnego wypełniające sprawozdania za podmioty wprowadzające baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe czy opakowania po produktach niebezpiecznych powinny złożyć sprawozdanie w sposób analogiczny.

Kara za brak sprawozdania BDO

Termin złożenia sprawozdania BDO powinien być bezwzględnie przestrzegany przez podmioty, na które został nałożony taki obowiązek. W innym wypadku grożą im sankcje w postaci kary grzywny. Co jednak ważne, jeśli urząd uzna, że dane wskazane przez podmiot nie są zgodne ze stanem faktycznym, zostanie on wezwany do złożenia korekty. Będzie mieć na to 14 dni od otrzymania wezwania.

Źródło:https://bezprawnik.pl/