Termin odprowadzenie II raty odpisu na Fundusz w 2012r.

Termin odprowadzenie II raty odpisu na Fundusz w 2012r.

Ze względu na fakt, iż 30 września wypada w niedziele, II ratę za fundusz świadczeń socjalnych można zapłacić do 1 października. Natomiast nie ma żadnej możliwości, aby ten termin przesunąć na dni późniejsze.

TERMIN WPŁATY UPŁYWA 1 PAŹDZIERNIKA 2012r.