Tarcza antykryzysowa 2.0 już wspiera biznes. Firmy do 49 osób zwolnione z połowy ZUS, ale samozatrudnieni z wysokimi przychodami bez ulgi.

Tarcza antykryzysowa 2.0 już wspiera biznes. Firmy do 49 osób zwolnione z połowy ZUS, ale samozatrudnieni z wysokimi przychodami bez ulgi.

– firmy do 49 osób zwolnione z połowy ZUS, ale samozatrudnieni z wysokimi przychodami bez ulgi,
– z przepisów o pożyczce do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców został wykreślony wymóg utrzymania zatrudnienia przez trzy miesiące. O te pieniądze będą teraz mogły starać się także osoby prowadzące działalność niezatrudniające pracowników,
– został skrócony okres obowiązkowego zatrudnienia pracowników, objętych wsparciem z powiatowego urzędu pracy tylko do okresu wypłaty tego świadczenia,
– limit przychodu dla samozatrudnionych zniknął zaś z przepisów o wypłacie ok. 2 tys. zł świadczenia postojowego. Po zmianach te świadczenia będą mogły zostać wypłacone aż trzykrotnie.

https://www.rp.pl/ZUS/304199947-Tarcza-antykryzysowa-20–juz-wspiera-biznes.html