Tarcza 4.0

Tarcza 4.0

Do najważniejszych rozwiązań antykryzysowych wprowadzonych tarczą 4.0 należy zaliczyć m.in.:

w zakresie prawa pracy:
doprecyzowanie warunków wykonywania pracy zdalnej,
prawo udzielenia urlopu zaległego bez zgody pracownika,
rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
wprowadzenie kryterium istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,
możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
ograniczenie maksymalnej wysokości odpraw,
wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
zmiany w definiowaniu pojęcia spadku obrotów przy ubieganiu się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych składek,
zmiany w zakresie umorzenia mikropożyczki,
modyfikacje regulacji w zakresie świadczenia postojowego,
przesunięcie terminu opłaty za użytkowanie wieczyste,
zmiany dotyczące prawa spółek.
Tarcza 4.0 dokonuje również zmian w zakresie podatków. Do najważniejszych należy zaliczyć m.in.:

w VAT – przesunięcie terminu wejścia w życie nowego JPK_VAT (z 1 lipca br. na 1 października br.),
w CIT i PIT:
zmiany w zakresie odliczania darowizn,
modyfikacje przepisów dotyczących ulgi na złe długi u wierzyciela,
czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
zmiany związane z cenami transferowymi,
możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
modyfikacje w zakresie certyfikatu rezydencji.
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (tarcza 4.0) weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r. (z licznymi wyjątkami).