Browsed by
Tag: zwolnienie

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

W ustawie zwolnienie z podatku sprzedaży rzeczy używanych zostało dostosowane do regulacji unijnych, z wyjątkiem ulgi obejmującej samochody.

Do końca tego roku obowiązuje ustawowe zwolnienie, które obejmuje sprzedaż tych rzeczy, przy zakupie których podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT i które były użytkowane przez okres co najmniej sześciu miesięcy od momentu nabycia.

Nowe rozporządzenie stanowi, że od stycznia 2014 roku podatnicy będą mieli prawo do stosowania zwolnienia także wtedy, gdy przy ich zakupie przysługiwało im prawo do częściowego odliczenia VAT oraz nie będą musieli oni użytkować pojazdu przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby móc skorzystać z ulgi.

Źródło: artykuł