Browsed by
Tag: zmiany

Trzeba skorygować fakturę za zaliczkę na pręty stalowe

Trzeba skorygować fakturę za zaliczkę na pręty stalowe

W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 października tzn. wprowadzenie odwrotnego obciążenia w handlu prętami i innymi wyrobami stalowymi i z miedzi (obowiązek VAT spoczywa na nabywcy) nie przewidziano przepisów przejściowych.

W związku z tym  Ministerstwo Finansów ustaliło, że zasada odwrotnego obciążenia ma również zastosowanie do tych dostaw, na rzecz których wniesiono całość lub część zapłaty przed 1 października. Oznacza to, że zapłata taka powinna być skorygowana i rozliczona wg nowych przepisów.

Jakie są konsekwencje tych zmian?

Z faktury wystawionej we wrześniu sprzedawca rozlicza VAT w deklaracji za wrzesień. Nabywca również może sobie z tej faktury odliczyć VAT. Z punku widzenia nowych przepisów należy skorygować tą fakturę, a całość transakcji musi rozliczyć nabywca. Korektę należy uwzględnić w bieżącym miesiącu tzn. w deklaracji za październik.

Źródło: artykuł