Browsed by
Tag: zmiany w VAT

Zmiany dotyczące odliczania VAT od samochodów osobowych

Zmiany dotyczące odliczania VAT od samochodów osobowych

Od 1 kwietnia 2014 r. od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50 % VAT, natomiast od aut używanych wyłącznie w działalności gospodarczej cały naliczony podatek.

Wprowadzona zostanie od 1 lipca 2015 r. formuła 50-50-50, tzn. że 50 %. VAT będzie można odliczyć od wydatku na zakup samochodu, serwis oraz na paliwo.

Jakie poprawki?

Pierwsza poprawka ma umożliwić prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w formie elektronicznej, uprawniającej do pełnego odliczenia podatku VAT. Poprawka ta zakłada, że w ewidencji nie będzie musiała podpisywać się osoba kierująca pojazdem (pod warunkiem, że nie jest podatnikiem). Autentyczność wpisów w ewidencji będzie poświadczana przez podatnika na koniec okresu rozliczeniowego.

Druga poprawka przewiduje, że zmiana wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana urzędowi najpóźniej przed dniem tej zmiany, a nie z 7-dniowym wyprzedzeniem, jak obecnie.

Źródło: artykuł