Browsed by
Tag: Ważne orzecznictwa sądowe!

Ważne orzecznictwa sądowe – Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie sprzedaży udziału w współwłasności nieru

Ważne orzecznictwa sądowe – Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie sprzedaży udziału w współwłasności nieru

 

Uchwała
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
7 sędziów NSA W-wa
z dnia 24 października 2011 r.
I FPS 2/11

Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. w zw. z art. 2 pkt 6 tej ustawy.

Read More Read More