Browsed by
Tag: VAT

Zasady odliczania VAT od samochodów z tzw. kratką

Zasady odliczania VAT od samochodów z tzw. kratką

28 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjeła projekt ustawy dotyczący odliczania VAT i innych ustaw, w tym główne skoncentrowanie dotyczyło odliczania w przypadku samochodów osobowych i innych pojazdów samochody o masie dopuszczalnej do 3,5 tony, które są wykorzystywane do celów mieszanych, czyli prywatnych i służących działalności gospodarczej.

 

Samochody z tzw. kratką ciężko przypisać czy są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Ustawa w związku z tym wprowadza ograniczania  i dochodzi do wniosku by odliczać wszystkie koszty związane z samochodem tylko w 50%, z pewnymi wyjątkami. Samochody, które będą przeznaczone tylko i wyłącznie działalności gospodarczej trzeba będzie prowadzić ewidencję samochodu i trzeba będzie zgłosić informacje w urzędzie skarbowym. Ewidencje te będą dokładnie sprawdzane przez urząd skarbowy.

Zmiany mają wejść w zastosowanie 14 dni po ukazaniu informację w Dzienniku Ustaw.

 

Więcej na: artykuł

 

Sama kratka w aucie nie wystarczy do pełnego odliczenia VAT-u

Sama kratka w aucie nie wystarczy do pełnego odliczenia VAT-u

Z 1 stycznia 2014 roku, cały VAT będą mogli odliczyć podatnicy, którzy kupią samochody spełniające nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące homologacji ciężarowej.

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT-u od aut o masie do 3,5 tony, wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Obecnie można odliczyć przy ich nabyciu 60% podatku, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Od przyszłego roku ograniczenie to nie będzie stosowane m.in. w przypadku pojazdów z homologacją ciężarową tzn. auta z kratką.

Bez zmian pozostanie sposób odliczania VAT-u od samochodów osobowych , jedynie zakup samochodu osobowego, który spełni wymogi homologacyjne (kategoria N1) będzie uprawniony do pełnego odliczenia VAT. Wymogi te określone zostały w dyrektywie 2007/46/WE, rozporządzeniu ministra transportu w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych, nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym z 2012 r.

Świadectwo homologacji musi potwierdzać spełnienie wszystkich warunków łącznie.

Podatnicy, którzy chcą kupić tego typu auta powinni się pospieszyć, ponieważ ministerstwo szykuje kolejne ograniczenia, jeśli otrzyma zgodę Komisji Europejskiej, wtedy możliwe będzie odliczenie 50% podatku od samochodów wykorzystywanych w działalności oraz do celów prywatnych i 100% od aut wykorzystywanych tylko do działalności gospodarczej.

Źródło: artykuł

Komisja Europejska proponuje jednolitą deklarację VAT

Komisja Europejska proponuje jednolitą deklarację VAT

Od 1 stycznia 2017 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić dla całej Unii Europejskiej taki sam formularz i takie same terminy do rozliczania podatku VAT.

Projekt przewiduje, że deklaracja będzie zawierać 5 obowiązkowych pól do wypełnienia dotyczące wysokości: VAT należnego, podatku do odliczenia, sumie podatku netto, wartości transakcji, z których wynika VAT należny i naliczony.

Prócz tego państwa członkowskie będą mogły zapytać o jedną z 21 dodatkowych informacji np. dotyczącą stosowania różnych stawek podatkowych, czy przeprowadzonej transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Zawartość deklaracji ma być identyczna we wszystkich krajach członkowskich, a językiem obowiązującym będzie język urzędowy danego kraju. Ma to na celu uproszczenie podatnikom wypisywania deklaracji składanych w różnych krajach Wspólnoty. Dokument można będzie tak jak dotychczas składać drogą elektroniczną.

Źródło: artykuł

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

W ustawie zwolnienie z podatku sprzedaży rzeczy używanych zostało dostosowane do regulacji unijnych, z wyjątkiem ulgi obejmującej samochody.

Do końca tego roku obowiązuje ustawowe zwolnienie, które obejmuje sprzedaż tych rzeczy, przy zakupie których podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT i które były użytkowane przez okres co najmniej sześciu miesięcy od momentu nabycia.

Nowe rozporządzenie stanowi, że od stycznia 2014 roku podatnicy będą mieli prawo do stosowania zwolnienia także wtedy, gdy przy ich zakupie przysługiwało im prawo do częściowego odliczenia VAT oraz nie będą musieli oni użytkować pojazdu przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby móc skorzystać z ulgi.

Źródło: artykuł

Trzeba skorygować fakturę za zaliczkę na pręty stalowe

Trzeba skorygować fakturę za zaliczkę na pręty stalowe

W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 października tzn. wprowadzenie odwrotnego obciążenia w handlu prętami i innymi wyrobami stalowymi i z miedzi (obowiązek VAT spoczywa na nabywcy) nie przewidziano przepisów przejściowych.

W związku z tym  Ministerstwo Finansów ustaliło, że zasada odwrotnego obciążenia ma również zastosowanie do tych dostaw, na rzecz których wniesiono całość lub część zapłaty przed 1 października. Oznacza to, że zapłata taka powinna być skorygowana i rozliczona wg nowych przepisów.

Jakie są konsekwencje tych zmian?

Z faktury wystawionej we wrześniu sprzedawca rozlicza VAT w deklaracji za wrzesień. Nabywca również może sobie z tej faktury odliczyć VAT. Z punku widzenia nowych przepisów należy skorygować tą fakturę, a całość transakcji musi rozliczyć nabywca. Korektę należy uwzględnić w bieżącym miesiącu tzn. w deklaracji za październik.

Źródło: artykuł