Browsed by
Tag: ujednolicona deklaracja

Komisja Europejska proponuje jednolitą deklarację VAT

Komisja Europejska proponuje jednolitą deklarację VAT

Od 1 stycznia 2017 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić dla całej Unii Europejskiej taki sam formularz i takie same terminy do rozliczania podatku VAT.

Projekt przewiduje, że deklaracja będzie zawierać 5 obowiązkowych pól do wypełnienia dotyczące wysokości: VAT należnego, podatku do odliczenia, sumie podatku netto, wartości transakcji, z których wynika VAT należny i naliczony.

Prócz tego państwa członkowskie będą mogły zapytać o jedną z 21 dodatkowych informacji np. dotyczącą stosowania różnych stawek podatkowych, czy przeprowadzonej transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Zawartość deklaracji ma być identyczna we wszystkich krajach członkowskich, a językiem obowiązującym będzie język urzędowy danego kraju. Ma to na celu uproszczenie podatnikom wypisywania deklaracji składanych w różnych krajach Wspólnoty. Dokument można będzie tak jak dotychczas składać drogą elektroniczną.

Źródło: artykuł