Browsed by
Tag: samochody

VAT-26

VAT-26

Już możliwe jest pobranie u Nas pliku VAT-26 potrzebnego do zgłoszenia „WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POJAZDY SAMOCHODOWE”.

Możliwe jest do ściągnięcia w wersji pdf. jak również xls.

VAT-26

VAT-26

Już możliwe jest pobranie u Nas pliku VAT-26 potrzebnego do zgłoszenia „WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POJAZDY SAMOCHODOWE”.

Możliwe jest do ściągnięcia w wersji pdf. jak również xls.

Sama kratka w aucie nie wystarczy do pełnego odliczenia VAT-u

Sama kratka w aucie nie wystarczy do pełnego odliczenia VAT-u

Z 1 stycznia 2014 roku, cały VAT będą mogli odliczyć podatnicy, którzy kupią samochody spełniające nowe, bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące homologacji ciężarowej.

Od nowego roku zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT-u od aut o masie do 3,5 tony, wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Obecnie można odliczyć przy ich nabyciu 60% podatku, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Od przyszłego roku ograniczenie to nie będzie stosowane m.in. w przypadku pojazdów z homologacją ciężarową tzn. auta z kratką.

Bez zmian pozostanie sposób odliczania VAT-u od samochodów osobowych , jedynie zakup samochodu osobowego, który spełni wymogi homologacyjne (kategoria N1) będzie uprawniony do pełnego odliczenia VAT. Wymogi te określone zostały w dyrektywie 2007/46/WE, rozporządzeniu ministra transportu w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych, nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym z 2012 r.

Świadectwo homologacji musi potwierdzać spełnienie wszystkich warunków łącznie.

Podatnicy, którzy chcą kupić tego typu auta powinni się pospieszyć, ponieważ ministerstwo szykuje kolejne ograniczenia, jeśli otrzyma zgodę Komisji Europejskiej, wtedy możliwe będzie odliczenie 50% podatku od samochodów wykorzystywanych w działalności oraz do celów prywatnych i 100% od aut wykorzystywanych tylko do działalności gospodarczej.

Źródło: artykuł

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

Sprzedaż aut używanych przez przedsiębiorców dalej bez VAT

W ustawie zwolnienie z podatku sprzedaży rzeczy używanych zostało dostosowane do regulacji unijnych, z wyjątkiem ulgi obejmującej samochody.

Do końca tego roku obowiązuje ustawowe zwolnienie, które obejmuje sprzedaż tych rzeczy, przy zakupie których podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia VAT i które były użytkowane przez okres co najmniej sześciu miesięcy od momentu nabycia.

Nowe rozporządzenie stanowi, że od stycznia 2014 roku podatnicy będą mieli prawo do stosowania zwolnienia także wtedy, gdy przy ich zakupie przysługiwało im prawo do częściowego odliczenia VAT oraz nie będą musieli oni użytkować pojazdu przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby móc skorzystać z ulgi.

Źródło: artykuł

Regularna sprzedaż używanych samochodów to działalność gospodarcza

Regularna sprzedaż używanych samochodów to działalność gospodarcza

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok dla podatnika, który przez 2 lata sprzedawał z zyskiem stare samochody. Uznał, że prowadził on niezarejestrowaną działalność gospodarczą i nakazał zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami w wysokości prawie 10 000 zł.

Sytuację tą wykrył urząd skarbowy  po przeprowadzenia kontroli w związku ze złożonym zeznaniem rocznym. Po odwołaniu się od decyzji przez podatnika, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję urzędu skarbowego  uzasadniając, że przeprowadzane transakcje miały charakter zarobkowy, ciągły i zorganizowany.

Wyrok jest prawomocny.

 

Źródło: orzeczenia