Browsed by
Tag: pracodawca

31 stycznia ostatnim dniem składania PIT-4R

31 stycznia ostatnim dniem składania PIT-4R

Do jutra, tj. 31 stycznia 2014 roku wszyscy podatnicy podatku od osób fizycznych, czyli m.in. pracodawcy są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji PIT-4R.

Obowiązek ten musi być też wypełniony pomimoprzypadku, gdy pracodawca wypełnia pracownikowi PIT-40.

Nieterminowe złożenhie deklaracji grozi karą grzywny w kwocie od 168 do 3 360 zł.

Więcej na : artykuł