Browsed by
Tag: podatek

Podwożenie znajomych do pracy, czyli tzw. carpooling, może zainteresować fiskusa

Podwożenie znajomych do pracy, czyli tzw. carpooling, może zainteresować fiskusa

Carpooling, to wspólne podróżowanie, polega na umawianiu się z innymi osobami podróżującymi w tym samym kierunku na wspólny przejazd i proporcjonalnym podziale kosztów przebytej drogi. Z tego tytułu nie ma obowiązku opodatkowania przychodu, pojawi się on jednak, gdy opłata za przejazd będzie wyższa, a gdy przejazdy będą się odbywały regularnie może wystąpić również obowiązek VAT-u.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że co do zasady ani kierowca, ani pasażer nie mają obowiązków podatkowych gdy chodzi o ustawę o PIT. Chodzi tutaj o sytuację gdy kierowca otrzymał część kosztów przejazdu lub odstąpił od ich pobrania. Natomiast, gdy opłata ta przekroczy wysokość poniesionych kosztów przypadającą na każdego pasażera, wtedy powstanie obowiązek podatkowy, a kierowca powinien swój przychód wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „Inne przychody”, dotyczy to samochodu prywatnego, jeżeli podróż odbędzie się samochodem firmowym wówczas  takim źródłem może być działalność gospodarcza.

Jeśli chodzi o podatek VAT, to regularnie wykonywany carpooling spełnia definicję ustawy VAT o prowadzeniu działalności gospodarczej, natomiast Ministerstwo uspokaja, że prawie na pewno podatnik będzie zwolniony z tego obowiązku ponieważ, zgodnie z ustawą zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną u podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł.

W obydwu przypadkach opodatkowaniu powinna podlegać nadwyżka otrzymana ponad kwotę zwrotu kosztów przejazdu.

 

Źródło: artykuł

Spółki komandytowe nie będą płacić CIT

Spółki komandytowe nie będą płacić CIT

Podkomisja sejmowa zadecydowała, że od 01.01.2014 roku podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obejmie tylko spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe natomiast pozostaną bez zmian.

Zmiany te oznaczają, że akcjonariusz i komplementariusz zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki. Komplementariuszowi, w przypadku wypłaty zysku, przysługiwać będzie prawo do pomniejszenia podatku naliczonego od wypłat z zysku o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę od własnych dochodów, ale tylko w części, w jakiej zapłacony przez spółkę podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk.

Wsparcie w związku partnerskim oznacza darowiznę

Wsparcie w związku partnerskim oznacza darowiznę

Osoby żyjące w nieformalnych związkach powinny zadbać o dowody, że przekazywane sobie nawzajem pieniądze idą na wspólne utrzymanie, inaczej urząd potraktuje je jako darowizny i naliczy od nich podatek. Ponieważ w polskim prawie partnerzy nie zaliczają się się do grupy podatników, którzy jako osoby bliskie są z niego zwolnione.

Urząd Kontroli Skarbowej wszczął postępowanie wobec kobiety w związku z nieujawnionymi źródłami dochodu, ponieważ na jej konto wpływały pieniądze od mężczyzny z którym żyje w wolnym związku. Za te pieniądze kobieta kupiła samochód, wykończyła i wyposażyła dom oraz opłacała inne codzienne wydatki.

Aby zmniejszyć jak najbardziej wysokość narzucanego podatku, kobieta zobowiązała się zwrócić część pieniędzy partnerowi, natomiast od reszty, której nie mogła udokumentować jako przeznaczone na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego będzie musiała zapłacić podatek.

Urząd kontroluje drogie zakupy, takie jak w powyższym przypadku zakup samochodu, czy wydatki związane z domem, które nie mają udokumentowania w dochodach kupującego składanych w deklaracjach podatkowych.

 

Źródło: orzecznistwo