Browsed by
Tag: ochrona

Nawet dłużnik ma prawo do prywatności

Nawet dłużnik ma prawo do prywatności

Publikowanie na stronach internetowych giełd wierzytelności adresy zamieszkania, jest naruszeniem dóbr osobistych a zadośćuczynienie z tego tytułu może nawet przewyższać sam dług. Giełdy te podają czasami zbyt szczegółowe dane dłużników, prócz imienia i nazwiska udostępniają pełne adresy zamieszkania.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok zasądzający 10 000 zł. zadośćuczynienia, stwierdził również, że takie działania są niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz naruszają dobra osobiste. Zgodnie u ustawą o ochronie danych osobowych art. 26 ust. 1 pkt 3 administrator danych, tutaj firma windykacyjna, powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne.

Źródło: w nawiązaniu do artykułu p. Sławomira Wikariak