Browsed by
Tag: naliczanie odsetek

Odsetki od zaległości

Odsetki od zaległości

Jeżeli podatnik zwlekał z zapłatą należną Urzędowi Skarbowemu za np. PIT, VAT, itp., zobowiązany jest do zapłaty również odsetek za zwłokę za nieterminową płatność do danego US. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia zaległości do momentu ich zapłaty włącznie z tym dniem.

 

Podstawowa stawka oprocentowania odsetek wynosi podwojoną wartość stopy Lombardowej określonej przez NBP powiększone o 2 pkt procentowe, nie mniejsze jedniak niż 8% zaległej kwoty, obecnie wynosi ona 10%, ale zmienia się w okresach czasu dlatego istotnym jest kontrolowanie tej wysokości. W takim  wypadku najlepiej skorzystać z kalulatorów wyliczających odsetki na zaufanych stronach internetowych (np. Ministra Finansów), tam stopy na bieżąco są zmieniane.

Obniżona stawka za zwłokę jest niższa o 75% od stawki podstawowej, jest ona wykorzystywana jednak w momencie uiszczenia zaległości do 7 dni wraz z załączeniem poprawnej korekty i uzasadnieniem przyczyny tej deklaracji.

Odsetki zaokrągla się do pełnych złotówek.

Odsetki umorzone są w przypadku nieprzekroczenia trzykrotnej wartości opłaty pocztowej, obecnie ona wynosi 6,60 zł.

Odsetki wylicza sie z ogólnego wzoru:

( zaległa kwota x dni zwłoki x stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym) : 365 dni w roku = kwota odsetek

W przypadku spłacania zaległości w ratach wraz z odsetkami to zalicza się je proporcjonalnie na poczet zaległości wraz z odsetkami.

W przypadku regulowania odsetek narastajaco podatnik zobowiązany jest do rozliczenia odpowiednich odsetek do kwot, jeśli w różnych okresach stosowano różne stawki oprocentowania stawek za zaległości.

Źródło: Gazeta Prawna