Browsed by
Tag: komornik

Opłaty komornicze będą trochę niższe

Opłaty komornicze będą trochę niższe

Zmiana jaka została wprowadzona do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczy przede wszystkim najniższego progu 5-procentowej opłaty, który ma się zmniejszyć z 1/10 do 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dłużnik może zażądać również zwrotu opłaty  po przedstawieniu komornikowi orzeczenia pozbawiającego tytuł wykonawczy wykonalności.

Źródło: artykuł