Browsed by
Tag: komandytariusz

Spółki komandytowe nie będą płacić CIT

Spółki komandytowe nie będą płacić CIT

Podkomisja sejmowa zadecydowała, że od 01.01.2014 roku podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obejmie tylko spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe natomiast pozostaną bez zmian.

Zmiany te oznaczają, że akcjonariusz i komplementariusz zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku takiej spółki. Komplementariuszowi, w przypadku wypłaty zysku, przysługiwać będzie prawo do pomniejszenia podatku naliczonego od wypłat z zysku o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę od własnych dochodów, ale tylko w części, w jakiej zapłacony przez spółkę podatek ekonomicznie obniżał wypłacony komplementariuszowi zysk.