Browsed by
Tag: kasa

Na paragonach przy tej samej stawce VAT wystarczy zbiorcza nazwa.

Na paragonach przy tej samej stawce VAT wystarczy zbiorcza nazwa.

Wydano kolejne wyjaśnienia dotyczące opisów na paragonach. Dotyczą one rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzonego od 1 kwietnia 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
W związku z zapytaniami przedsiębiorców na temat treści tych opisów w wyjaśnieniach czytamy,że podatnik powinien używać oznaczenia nazw towarów i usług oferowanego asortymentu tak, aby do używanych nazw możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki VAT i żeby ich opis był zgodny z przedmiotem obrotu. 
Nowy wymóg jednoznaczności wyklucza stosowanie nazw grup towarów. Zamiast stosowania określeń takich jak warzywa/owoce używamy: pomidory, jabłka; pieczywo zamieniamy na: chleb, bułka; itp.
Przy sprzedaży kilku produktów tego samego rodzaju np. pomidorów, nie musimy tworzyć kolejnych pozycji w kasie nawet jeśli dotyczą różnych cen danego towaru. W przypadku różnych stawek VAT np. pomidory suszone objęte stawką 8% a pomidory na gałązce objęte stawką 5%, konieczne jest wprowadzenie dodatkowego oznaczenia. W przypadku usług, na które składa się wiele czynności możemy wykorzystać nazewnictwo z cennika. 
Minister finansów nie wyklucza stosowania bardziej szczegółowego nazewnictwa, ma ono jednak charakter dobrowolny.

 

Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/1039839.html