Szykują się zmiany dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT jeszcze w 2019 roku

Szykują się zmiany dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT jeszcze w 2019 roku

Obowiązkowy split payment, biała lista podatników VAT czy nowy JPK_VAT, który zastąpi deklarację. Podatnicy muszą przygotować się do zmian w podatkach. Niewykluczone, że wejdą one w życie w 2019 roku.

Split payment od 1 września 2019 roku

Rozpoczyna się pierwszy etap popularyzacji mechanizmu podzielonej płatności. Dobrowolny od lipca 2018 roku split payment, stanie się obowiązkowy dla niektórych branż, a docelowo – dla wszystkich vatowców. W dużym uproszczeniu mechanizm ten polega na takim dokonaniu płatności, przy którym część zapłaty odpowiadająca kwocie netto trafia na konto bankowe firmy, zaś pozostała część stanowiąca podatek VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony dla firm przez banki. Wraz z nowymi nakazami dla firm pojawia się coraz więcej pytań o płynność finansową przedsiębiorców. Już sam ustawodawca w projekcie zmian w VAT zastrzega, że takie mogą być konsekwencje wdrożenia obowiązkowej podzielonej płatności. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji jedynie kwotę netto, która ma służyć im w wywiązywaniu się z zobowiązań także wobec innych podmiotów niż podatnicy VAT. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach VAT będzie ograniczony.

Split payment będzie obligatoryjny dla opłacenia faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Mechanizm ten dotknie branże określone przez ustawodawcę jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Są to sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Co istotne, zastosowanie split payment wyłącza wobec tych podmiotów przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

Biała lista podatników VAT

To nowe narzędzie, dzięki któremu transakcje będą bezpieczniejsze, a podatnicy zminimalizują ryzyko wplątania się np. w karuzele vatowskie. Weryfikacja potencjalnego partnera biznesowego wzbudzi zaufanie skarbówki i pomoże zabezpieczyć finanse firmy. Od 1 września 2019 r. zostanie wdrożona biała lista podatników, zawierająca niezbędne informacje o podatnikach VAT. To połączenie tzw. „czarnej listy” z wykazem podmiotów wykreślonych z rejestru i listy „potwierdzonych” i zarejestrowanych podatników VAT. Biała lista oprócz korzyści niesie ze sobą jednak nowe obowiązki, a nawet sankcje wobec czynnych podatników VAT. Zgodnie z założeniem, każdy, kto na rachunek kontrahenta, niezgłoszony szefowi KAS (a zatem niewidniejący w wykazie), przeleje ponad 15 tys. zł, nie zaliczy wydatku do kosztów i solidarnie odpowie ze sprzedawcą za VAT. Nie przekreśli to natomiast możliwości odliczenia podatku wynikającego z otrzymanej faktury. Wykaz będzie zawierał nie tylko informację o prawidłowym rachunku bankowym kontrahenta. Można będzie sprawdzić bieżący status danego podmiotu, a także prześledzić historię rejestracji w wykazie vatowców w dowolnym momencie w przeszłości. Obecnie, podatnik na własną rękę może sprawdzić status potencjalnego partnera biznesowego jedynie na bieżący moment a nie np. w chwili wystawienia faktury. Nowa lista umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Deklaracje VAT znikną

Teoretycznie jeszcze w bieżącym roku. Takie jest założenie projektu zmian w VAT, który jeszcze procedowany jest w Sejmie. Od 1 września jednolity plik kontrolny miałby zastąpić deklaracje VAT składane przez przedsiębiorców. Z założenia, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K plikami JPK ma odciążyć podatników. Obecnie muszą oni zarówno raportować plik JPK_VAT, jak i przesyłać deklaracje, które zawierają zbliżone dane. Nowy plik JPK_VAT ma być dokumentem elektronicznym łączącym w sobie dane z deklaracji VAT i ewidencji VAT. Po wejście w życie zmian, ostatecznie, do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Projekt przewiduje też rezygnację z załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku JPK.

żródło : https://podatki.gazetaprawna.pl