Strona informacyjna tarcza 2.0

Strona informacyjna tarcza 2.0

ogólne zasady :
– firma posiada spadek obrotów w miesiącu tego roku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego minimum 25%,
– pomoc będzie udzielana przez banki (lista banków będzie opublikowana na stronie PFR).
Więcej szczegółów na stronie poniżej.
Życzymy miłej lektury
https://pfr.pl/tarcza.html