Stawka VAT za media zależy od treści umowy najmu

Stawka VAT za media zależy od treści umowy najmu

Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne, które dotyczy m. in. firm zajmujących się wynajmem własnych nieruchomości. Chodzi o to jakie stawki VAT mają stosować przy rozliczeniu mediów dostarczanych do pomieszczeń, z których korzystają najemcy.  Zanim nastąpi wyrok, firmy powinni się kierować dotychczasowymi wytycznymi izb skarbowych i sądów.

Chodzi tutaj o sytuację, gdy korzystający z lokali nie mają zawartych umów bezpośrednio z dostawcami mediów, a właściciel sam rozlicza się z nimi i później pobiera równowartość tych kosztów od najemcy. Pytanie dotyczy sytuacji, gdy wynajmujący lokale obciążają najemców opłatami w formie zaliczkowej, w wysokości ustalonej w umowie najmu. Nie jest określone wprost jaką stawkę VAT stosować w takim wypadku czy tę dla usługi najmu, czy właściwą dla konkretnych mediów.

Naczelny Sąd Administracyjny uważa, że są to odrębne świadczenia i należy stosować do nich różne stawki. Organy podatkowe natomiast uznają, że jest to jedno kompleksowe świadczenie i powinno być opodatkowane jak usługa najmu.

Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika, że prawidłowe rozliczenie VAT-u zależy od umowy najmu zawartej między lokatorem a wynajmującym, tzn, jeśli w umowie zapisano, że czynsz obejmuje opłaty za media, wtedy powinny one zostać wliczone do opłaty za najem i można stosować jedną stawkę VAT odpowiednią dla danego rodzaju najmu. Jeżeli natomiast  w umowie jest zaznaczone, że media będą opłacane osobno, poza czynszem, to powinny być opodatkowane stawką VAT odpowiednią dla konkretnych mediów. Można zaznaczyć również w umowie dla każdej opłaty datę płatności, mogą się one pokrywać, ważne aby były traktowane jako oddzielne pozycje. Umowa może również zawierać wpis, że czynsz i media będą osobno fakturowane.

Źródło: artykuł