Sprze­daż pre­zen­tu z po­dat­kiem

Sprze­daż pre­zen­tu z po­dat­kiem


PIT |Po­zby­wa­jący się nie­tra­fio­nych upo­min­ków po­win­ni pa­mię­tać o obo­wiąz­kach wo­bec fi­sku­sa.
Do­chód z trans­ak­cji trze­ba wy­ka­zać w ze­zna­niu rocz­nym

Jeśli na święta otrzymaliśmy prezent, który nam nie odpowiada i sprzedajemy go przed okresem pół roku od otrzymania, trzeba dochód ten wykazać na zeznaniu podatkowym. By uniknąć jakichkolwiek problemów lepiej sprzedawać, rzeczy w lipcu, gdyż transakcje będą nieopodatkowane. Co prawda US nie jest w stanie wykazać nam, iż rzecz którą sprzedajemy posiada mniej niż pół roku. Pomimo wszystko jesli się zdecydujemy na sprzedaż, będziemy musieli zapłacić od tego podatek i najprawdopodobniej od całej kwoty, którą otrzyma ze sprzedaży. Trzeba również pamiętać, iż koszt sprzedawanego przedmiotu wyniesie więcej niż tysiąc złotych, to kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej, czyli 2 % od wartości kupionej rzeczy.

Źródło: Rzeczpospolita