Sprzedaż kilku działek stanowi przychód zaliczany do działalności gospodarczej

Sprzedaż kilku działek stanowi przychód zaliczany do działalności gospodarczej

Podatnik, który nabył działkę i sprzedał ją dzieląc ją wcześniej na mniejsze powierzchnie 
uzyskuje przychód opodatkowany tak jakby prowadził działalność gospodarczą.

 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na zorganizowany charakter działalności 
podatników wskazują: wydzielenie, wyznaczenie drogi dojazdowej, a także ogłoszenia prasowe.

W konsekwencji przychód ze sprzedaży działek podlega opodatkowaniu jako przychód z 
działalności gospodarczej.

Osoby sprzedające działki powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

Źródło: artykuł