Sprzedaż do 200 kg węgla bez dokumentu dostawy

Sprzedaż do 200 kg węgla bez dokumentu dostawy

Od Nowego Roku warunki stosowania niektórych zwolnień z podatku akcyzowego zostaną uregulowane w nowym rozporządzeniu (konieczność jego wydania związana jest z wejściem w życie od 1 stycznia
2013 r. ustawy deregulacyjnej). Opublikowany projekt nowych przepisów określa m.in. sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia nie trzeba będzie spełniać wszystkich wymogów formalnych przewidzianych w ustawie. Przykładowo ustawa określa m.in. zasady zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych sprzedawanych podmiotom zwolnionym.

Konieczne jest w takim przypadku stosowanie dokumentów dostawy. Projekt zakłada odstąpienie od tego warunku w przypadku dostawy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia (np. gospodarstwu domowemu) nie więcej niż 200 kg wyrobów węglowych jednorazowo.

AP