Sprawdź czy przysługuje Twojej firmie pomoc z nowej tarczy

Sprawdź czy przysługuje Twojej firmie pomoc z nowej tarczy

Z założenia tarcza 6.0 ma pomóc przetrwać kryzys przedsiębiorcom działającym w branżach, chodzi m.in. o gastronomię, rozrywkę, rekreację czy sprzedaż detaliczną. Po zgłoszonych przez Senat poprawkach lista beneficjentów została wydłużona m.in. o firmy działające w kateringu, transporcie, handlu czy sporcie. Firma musi być założona przed 30 listopada 2020 roku.
Tarcza 6.0 przewiduje wsparcie m.in. :

– zwolnienia ze składek za listopad 2020 r.,

– dodatkowego świadczenia postojowego (2080 zł lub 1300 zł),

– dofinansowania do pensji pracowników i ubezpieczonych zleceniobiorców – do 2000 zł na osobę przez trzy miesiące,

– dotacji do 5000 zł, o którą mogą się starać mikro- i mali przedsiębiorcy, jeśli nie mieli zawieszonej działalności na 30 września br.
Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że jego przychody spadły o 40 proc. W zależności od formy wsparcia spadek ten będzie liczony przez porównanie innych okresów.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy prowadzący działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.