Spólki kapitałowe termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8

Spólki kapitałowe termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8

Informujemy  , iż  termin na złożenie  deklaracji  rocznej CIT-8 przez spółki kapitałowe mija  dnia 31 marca 2011 roku . Prosimy  o  podpisanie ( lub  odbiór) powyższych  deklaracji w  terminie do dnia 31 marca 2011 r.