SN: termin do wytoczenia skargi pauliańskiej liczy się od dnia dokonania czynności

SN: termin do wytoczenia skargi pauliańskiej liczy się od dnia dokonania czynności

Termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią a osobą czwartą liczy się od daty jej dokonania – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 28 stycznia 2016 r.

Źródło: Artykuł