Sejm uchwalił już nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Kto skorzysta?

Sejm uchwalił już nowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Kto skorzysta?

Sejm uchwalił już poselski projekt ustawy, który ma zwolnić ze składek ZUS konkretne grupy przedsiębiorców, a dodatkowo – umożliwić im pobieranie przez trzy kolejne miesiące świadczenia postojowego. Komu będzie przysługiwać nowe postojowe i zwolnienie z ZUS?

Kontynuacja postojowego i zwolnienia z ZUS była zapowiadana przez rządzących już od jakiegoś czasu. Dopiero teraz jednak Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli na udzielenie pomocy części przedsiębiorcom.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS z założenia miało być przyznane firmom z branż najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. Zgodnie z projektem, ze składek ZUS mają być zwolnieni przedsiębiorcy, których przeważająca działalność ma określone kody PKD:

 • 49.39.Z (transport lądowy)
 • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
 • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
 • 79.11.A (agenci turystyczni)
 • 79.90.A (piloci i przewodnicy)
 • 82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
 • 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Jak się jednak okazuje, aby uzyskać kolejne zwolnienie ze składek ZUS, nie wystarczy wcale mieć odpowiedniego kodu PKD, by automatycznie otrzymać zwolnienie. Ustawodawca ustalił jeszcze dodatkowe kryterium. Zwolnienie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód uzyskany z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który jest składany wniosek o zwolnienie, był niższy o co najmniej 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 r.

Nowe postojowe i zwolnienie z ZUS: kto otrzyma dodatkowe świadczenie?

Jeśli chodzi z kolei o świadczenie postojowe, to zgodnie z przepisami, będą mogli wnioskować o nie przede wszystkim agenci turystyczni – pod warunkiem jednak, że zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r., a dodatkowo ich działalność ma charakter sezonowy. Wcześniej ta grupa przedsiębiorców – ze względu na zawieszenie działalności zaraz po sezonie wakacyjnym – nie mogła skorzystać ze świadczenia.

Z kolei o świadczenie postojowe po raz kolejny będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, których przeważająca działalność jest określona kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Nietrudno oczywiście zauważyć, że dodatkowa pomoc zostanie skierowana do niewielkiej grupy przedsiębiorców. Na ten moment wydaje się jednak, że rząd nie planuje żadnego dodatkowego wsparcia dla reszty firm.

Źródło: bezprawnik.pl