Sąd może zmniejszyć komornicze honoraria

Sąd może zmniejszyć komornicze honoraria

Dłużnik zgłaszający się do sądu z prośbą o zmniejszenie wysokości kwoty komorniczej, może uzyskać takową. 

W takim przypadku sąd może wyliczyć własną kwotę i nawet diametralnie obniżyć kwotę wyliczoną przez komornika. Uzasadnienie jest następujące, iż samą kwotę wylicza komornik, a sąd przyznaję taką kwotę ile wynosił wkład pracy komornika oraz wyegzekwowanie jej, gdyż tylko ta kwota podlega ochronie wg ustawy.

Jest wiele odwołań do TK, gdyż każdy inaczej interpretuje ustawę, jak i również komornicy chcą walczyć o swoje prawa.

 

Więcej: Panel internetowy