SANKCJE I KONSEKWENCJE – BIAŁA LISTA – ZMIANY OD 1 LIPCA

SANKCJE I KONSEKWENCJE – BIAŁA LISTA – ZMIANY OD 1 LIPCA

Kolejna istotną zmianą w sprawie białej listy podatników VAT dotyczy zapłaty dokonanej na rachunek cesyjny, wykorzystywany w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej. Jeżeli bank, SKOK lub wystawca faktury przekaże podatnikowi dane rachunku, na który należy dokonać zapłaty (wraz z informacją, że dany rachunek jest rachunkiem cesyjnym, wykorzystywanym w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki własnej), to w takim przypadku wyłącza się stosowanie sankcji w podatkach dochodowych oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT.

Brak negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych oraz w zakresie solidarnej odpowiedzialności VAT dotyczyć będzie także zapłaty dokonanej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Dotyczy to również sytuacji, gdy płatność została dokonana na rachunek spoza białej listy. Oznacza to zatem, że stosowanie MPP zwalnia z obowiązku weryfikowania zleceń płatności z białą listą rachunków bankowych.

Weryfikacja taka nie będzie również obowiązkowa przy zapłacie za fakturę dokumentującą czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.