Samochody służbowe a ich prywatne użytkowanie

Samochody służbowe a ich prywatne użytkowanie

Wraz z 1 stycznia 2015 roku zmienią się zasady ustalania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, nowe przepisy będą określać zryczałtowaną wysokość przychodów na podstawie pojemności silnika i liczby dni korzystania z pojazdu.

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają pierwszeństwo przed przepisami wewnątrzzakładowymi.

Źródło: artykuł