Samo powierzenie pieniędzy nie podlega PCC

Samo powierzenie pieniędzy nie podlega PCC

Podatniczka postanowiła wraz z mężem ulokować oszczędności na rachunku lokaty oszczędnościowej. W tym celu małżonkowie zawarli umowę, na podstawie której powierzyli siostrzenicy 200 tys. zł.

Siostrzenica zobowiązała się do zawarcia we własnym imieniu, lecz na rachunek małżonków umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, na którym miała zdeponować otrzymaną kwotę. Ponadto zobowiązała się do zamknięcia rachunku i zwrotu przekazanej kwoty wraz z należnym oprocentowaniem na każde żądanie podatników. Według małżeństwa taka umowa nie powoduje skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Według urzędników skoro siostrzenica nie mogła rozporządzać przekazanymi środkami wedle własnego uznania, to nie można mówić o tym, że została zawarta umowa depozytu nieprawidłowego. Oznacza to, że czynność powierzenia środków pieniężnych nie może zostać zakwalifikowana jako podlegająca PCC.

Źródło: Artykuł