Różnice ujawnione w rocznej inwentaryzacji trzeba wyjaśnić

Różnice ujawnione w rocznej inwentaryzacji trzeba wyjaśnić

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji jest kropką nad „i” rzetelnego spisu z natury. Po ustaleniu niezgodności między faktycznym a wynikającym z ewidencji stanem zapasów firma musi bowiem zbadać, co je spowodowało.

Inwentaryzacja jest jednym z podstawowych narzędzi kontroli, które powinno być stosowane w firmach. Jednostki podlegające ustawie o rachunkowości są zobowiązane do przeprowadzania spisu z natury na podstawie rozdziału 3 ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że skutki inwentaryzacji mogą mieć znaczący wpływ zarówno na zobowiązania podatkowe, jak i na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym, należy zwrócić szczególną uwagę na procedury stosowane nie tylko podczas przeprowadzania, ale i rozliczania efektów spisu z natury.

Źródło: Artykuł