Rewolucja w kasach fiskalnych 2017: Kto musi je mieć po zmianie przepisów

Rewolucja w kasach fiskalnych 2017: Kto musi je mieć po zmianie przepisów

Sprzedający towary i świadczący usługi muszą wydawać paragony potwierdzające sprzedaż. Jeśli jednak nie przekroczy ona 20 tys. zł w ciągu roku, nie muszą instalować urządzenia. Od tej zasady są i będą w przyszłym roku wyjątki.

Zgodnie z obecnymi przepisami, rozpoczynając biznes, który nie ma prawa do zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących, trzeba je zainstalować po upływie dwóch miesięcy. Jest to tzw. okres dostosowawczy. Niestety projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyłącza powyższą zasadę, jeśli:

  • podatnik rozpocznie działalność gospodarczą po 31 grudnia 2016 r. i

  • będzie świadczył usługi wymienione w par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. od c do j) projektu.Chodzi o naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawę opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie)

Projektodawca rezygnuje z bezwzględnego obowiązku ewidencyjnego w przypadku świadczenia dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Innymi słowy, nie trzeba będzie ewidencjonować sprzedaży przez pracodawcę towaru pracownikowi.

Projekt, który zacznie obowiązywać w 2017 r. przewiduje, że po spełnieniu określonych warunków, doradca nie będzie musiał ewidencjonować sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Źródło: Artykuł