Resort finansów zapewnia: firmowe wydatki kartami zaliczycie w koszty uzyskania przychodów

Resort finansów zapewnia: firmowe wydatki kartami zaliczycie w koszty uzyskania przychodów

Parlament przegłosował nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o swobodzie działalności gospodarczej. Nowym prawem wprowadzono obowiązek rozliczania się przedsiębiorców za pośrednictwem rachunków płatniczych za każdym razem, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. Firma, która się do tego nie dostosuje, nie będzie mogła od 1 stycznia przyszłego roku zaliczyć wydatku zrealizowanego gotówką do kosztu uzyskania przychodu, a więc będzie musiała zapłacić wyższy podatek.

Wprowadzane od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności” wynikającej z transakcji. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności”, które mogłyby być objęte zakresem tych przepisów.

Przy okazji resort finansów przypomniał, że do kosztów uzyskania przychodów firmy będą mogły zaliczać wszystkie wydatki dokonane za pomocą niegotówkowych instrumentów płatniczych, takich jak karty bankowe, przelewy typu pay by link czy wirtualne portmonetki jak PayPal.

Źródło: Artykuł