reprezentowanie podatnika

reprezentowanie podatnika

–  optymalizacja podatkowa działalności  przedsiębiorstw  

–  optymalizacja zakupu środków trwałych

– reprezentowanie  podatników w  sporze z  organami podatkowymi

– reprezentowanie podatnika przed Sądami Administracyjnymi ( WSA oraz NSA)

– sporządzanie odwołań  od  decyzji organów podatkowych jak i sądów  administracyjnych

– sporządzanie  zapytań o  indywidualną  interpretację przepisów  podatkowych  

– reprezentowanie podatnika w czasie kontroli podatkowe