Rachunek powierniczy nie dla wszystkich

Rachunek powierniczy nie dla wszystkich

NIERUCHOMOŚCI|Ustawa deweloperska wprowadza obowiązkowe rachunki powiernicze, na które mają 
trafić pieniądze kupujących lokale.Wymóg będzie można omijać

Nowe przepisy mają obowiązywać od 29 kwietnia tego roku. Dadzą nabywcom mieszkań (lub domów) 
od dewelopera gwarancje, że nie stracą pieniędzy i w przyszłości wprowadzą się do kupionego 
lokalu. Ustawa zawiera jednak furtkę, którą pieniądze kupującego trafią na konto dewelopera 
zamiast na rachunek powierniczy.

 

Niejasny przepis 
Chodzi o art. 37 ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawy deweloperskiej. Określa on, że deweloper nie 
musi zakładać rachunku powierniczego, gdy sprzedaż lokali rozpoczęła się przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy, tj. przed 29 kwietnia.

Przepis jest nieprecyzyjny, ponieważ sformułowanie: „rozpoczęcie sprzedaży” można różnie 
intepretować.

– Niektórzy deweloperzy uważają, że wystarczy samo ogłoszenie w gazecie o planowanej 
inwestycji. W rzeczywistości będą mogli ruszać z budową dopiero po wejściu w życie tej 
ustawy lub wiele lat później – mówi Paweł Kuglarz, partner w kancelarii Beiten Burkhardt P. 
Daszkowski sp.k.

Festiwal interpretacji 
Są jednak i inne interpretacje tego przepisu. Która jest właściwa? Na razie nikt tego nie 
wie.

Według mec. Pawła Kuglarza intencją ustawodawcy było umożliwienie prowadzenia – bez 
konieczności zakładania rachunku powierniczego – inwestycji faktycznie już rozpoczętych. 
Chodzi o te w budowie, dla których deweloper posiada działkę i pozwolenie budowlane. Ponadto 
może też rozpocząć fizycznie sprzedaż lokali.

Na taką interpretację wskazuje art. 3 pkt. 10 ustawy deweloperskiej. Definiuje on 
rozpoczęcie sprzedaży jako zawiadomienie o rozpoczęciu procesu oferowania lokali. 
Jednocześnie odwołuje się do „określonego przedsięwzięcia deweloperskiego”. A 
„przedsięwzięcie” to określa art. 3 pkt 6 ustawy. Zgodnie z nim jest to proces, w wyniku 
którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostanie prawo własności lokalu 
(domu). Obejmuje on budowę oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy 
lub do oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w szczególności m.in. nabycie prawa do 
nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, przygotowanie projektu i uzyskanie 
zezwoleń administracyjnych.

Inaczej uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
– Deweloper nie musi posiadać przed wejściem w życie tej ustawy pozwolenia na budowę. Musi 
natomiast mieć wszystkie dane niezbędne do przygotowania prospektu informacyjnego, a to 
oznacza, że podjął już kroki mające na celu realizację danego przedsięwzięcia – twierdzi 
Hubert Worobiej, naczelnik wydziału handlu, infrastruktury i turystyki w Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów.

Podobnie uważa Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Czym zaś grozi brak rachunku powierniczego? Przede wszystkim tym, że w razie kłopotów 
finansowych dewelopera kupujący może stracić pieniądze. Gdy zaś dojdzie do upadłości, nie 
będzie mógł skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa deweloperska, a mianowicie 
dokończenia budowy. ∑

Opracowała: RENATA KRUPA–DĄBROWSKA