Przestępstwa w internecie: Co grozi za pomówienia w sieci?

Przestępstwa w internecie: Co grozi za pomówienia w sieci?

Kto pomawia inną osobę lub instytucję, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności, lub karze pozbawienia wolności do 1 roku. Takie przesłanie niesie za sobą art.212 kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy także zachowania w sieci.

Źródło: Artykuł